Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 12/06/2017          

Thông báo nhận biên lại học phí ôn tập của khóa ôn thi năm 2017 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lại học phí dành cho các học viên ôn tập đã đóng tiền học ôn cho năm 2017 đợt 2 trong các tháng 4, 5 và 6/2017 như sau:

  • Thời gian nhận: từ ngày 12/06/2017 đến 30/06/2017. Từ thứ 2 đến thứ 6. Sáng từ 8h00 đến 11h00, Chiều từ 13h30 đến 16h00. 
  • Địa điểm nhận: Phòng Kế Hoạch Tài Chính nhà A4.

Lưu ý:
     
     - Học viên ôn tập không bắt buộc phải lấy biên lai học phí nếu không có nhu cầu để thanh toán với cơ quan.
     - Sau thời hạn trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí ôn tập nữa.
     - Mang theo thẻ học viên ôn tập và biên lai ngân hàng khi đi lấy biên lai học phí.

Trân trọng./.

Thông báo Ôn tập - Tuyển sinh

Xem tất cả

Ngày 12/06/2017          

Thông báo nhận biên lại học phí ôn tập của khóa ôn thi năm 2017 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lại học phí dành cho các học viên ôn tập đã đóng tiền học ôn cho năm 2017 đợt 2 trong các tháng 4, 5 và 6/2017 như sau:

  • Thời gian nhận: từ ngày 12/06/2017 đến 30/06/2017. Từ thứ 2 đến thứ 6. Sáng từ 8h00 đến 11h00, Chiều từ 13h30 đến 16h00. 
  • Địa điểm nhận: Phòng Kế Hoạch Tài Chính nhà A4.

Lưu ý:
     
     - Học viên ôn tập không bắt buộc phải lấy biên lai học phí nếu không có nhu cầu để thanh toán với cơ quan.
     - Sau thời hạn trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí ôn tập nữa.
     - Mang theo thẻ học viên ôn tập và biên lai ngân hàng khi đi lấy biên lai học phí.

Trân trọng./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012