Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Pony Chung 2012          

Nhằm kịp thời hỗ trợ và động viên tinh thần học tập của sinh viên trên nhiều nước nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng, từ năm 2007 đến nay, Quỹ học bổng Pony Chung thuộc tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc đã dành 30 suất học bổng thường niên trao cho sinh viên các đơn vị thành viên Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM). Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa ĐHQG-HCM và Quỹ học bổng Pony Chung, Quỹ tiếp tục trao 30 suất học bổng cho sinh viên và học viên cao học năm 2012 của ĐHQG-HCM.

Các tin liên quan ...

 • Ngày 14/12/2012

  Học bổng SASAKAWA

  Chương trình học bổng SASAKAWA Nhật Bản, hạn chót nộp hồ sơ trước ngày 17/12/2012
 • Ngày 31/10/2012

  Engineering Science 21 Century

  Chương trình học bổng "Engineering Science 21 Century" dành cho bậc Thạc Sĩ, Tiến Sĩ tại trường ĐH Osaka, Nhật Bản.

 Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Pony Chung 2012          

Nhằm kịp thời hỗ trợ và động viên tinh thần học tập của sinh viên trên nhiều nước nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng, từ năm 2007 đến nay, Quỹ học bổng Pony Chung thuộc tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc đã dành 30 suất học bổng thường niên trao cho sinh viên các đơn vị thành viên Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM). Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa ĐHQG-HCM và Quỹ học bổng Pony Chung, Quỹ tiếp tục trao 30 suất học bổng cho sinh viên và học viên cao học năm 2012 của ĐHQG-HCM.

Các tin liên quan ...

 • Ngày 14/12/2012

  Học bổng SASAKAWA

  Chương trình học bổng SASAKAWA Nhật Bản, hạn chót nộp hồ sơ trước ngày 17/12/2012
 • Ngày 31/10/2012

  Engineering Science 21 Century

  Chương trình học bổng "Engineering Science 21 Century" dành cho bậc Thạc Sĩ, Tiến Sĩ tại trường ĐH Osaka, Nhật Bản.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012