Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Học bổng SASAKAWA          

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có nhận được thông báo từ đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình học bổng SASAKAWA Nhật Bản năm học 2012-2013.
 
Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.

Các tin liên quan ...

 • Ngày 31/10/2012

  Pony Chung 2012

  Quỹ học bổng Pony Chung thuộc tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc đã dành 30 suất học bổng thường niên trao cho sinh viên các đơn vị thành viên Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM).

 • Ngày 31/10/2012

  Engineering Science 21 Century

  Chương trình học bổng "Engineering Science 21 Century" dành cho bậc Thạc Sĩ, Tiến Sĩ tại trường ĐH Osaka, Nhật Bản.

 Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Học bổng SASAKAWA          

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có nhận được thông báo từ đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình học bổng SASAKAWA Nhật Bản năm học 2012-2013.
 
Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.

Các tin liên quan ...

 • Ngày 31/10/2012

  Pony Chung 2012

  Quỹ học bổng Pony Chung thuộc tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc đã dành 30 suất học bổng thường niên trao cho sinh viên các đơn vị thành viên Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM).

 • Ngày 31/10/2012

  Engineering Science 21 Century

  Chương trình học bổng "Engineering Science 21 Century" dành cho bậc Thạc Sĩ, Tiến Sĩ tại trường ĐH Osaka, Nhật Bản.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012