Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Chương trình học bổng năm 2013 của Đại học Chulalongkorn, Thái Lan          

Phòng Quan hệ Đối ngoại trân trọng thông báo đến Quý thầy cô và các bạn sinh viên thông tin về chương trình học bổng sau đại học năm 2013 của Đại học Chulalongkorn, Thái Lan như sau:
 
+ Số lượng: 80 suất Thạc sĩ và 15 suất Tiến sĩ
 
+ Đối tượng: sinh viên các chuyên ngành: Construction, Geotechnical, Structure and Transportation từ các trường đại học ở Đông Nam Á
 
+ Thời hạn nộp hồ sơ đến trường Chulalongkorn University: ứng viên phải gửi toàn bộ hồ sơ (soft copy và hard copy) trước ngày 29/01/2013 đến địa chỉ: Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phyathai Rd., Patumwan Bangkok 10330, Thailand. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Thông tin chi tiết về yêu cầu, hồ sơ và mẫu đơn, Quý thầy cô và các bạn sinh viên vui lòng vào trang web Phòng Quan hệ Đối ngoại mục HỌC BỔNG-QUỸ NGHIÊN CỨU: http://www.iro.hcmut.edu.vn/
 
Mọi thắc mắc, ứng viên có thể truy cập vào trang web Phòng Quan hệ Đối ngoại hoặc liên hệ cô Nguyễn Thị Phổ - P.QHĐN (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , số nội bộ: 5243)
 
Trân trọng kính chào

Các tin liên quan ...

 Học bổng sau đại học

Xem tất cả

Chương trình học bổng năm 2013 của Đại học Chulalongkorn, Thái Lan          

Phòng Quan hệ Đối ngoại trân trọng thông báo đến Quý thầy cô và các bạn sinh viên thông tin về chương trình học bổng sau đại học năm 2013 của Đại học Chulalongkorn, Thái Lan như sau:
 
+ Số lượng: 80 suất Thạc sĩ và 15 suất Tiến sĩ
 
+ Đối tượng: sinh viên các chuyên ngành: Construction, Geotechnical, Structure and Transportation từ các trường đại học ở Đông Nam Á
 
+ Thời hạn nộp hồ sơ đến trường Chulalongkorn University: ứng viên phải gửi toàn bộ hồ sơ (soft copy và hard copy) trước ngày 29/01/2013 đến địa chỉ: Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phyathai Rd., Patumwan Bangkok 10330, Thailand. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Thông tin chi tiết về yêu cầu, hồ sơ và mẫu đơn, Quý thầy cô và các bạn sinh viên vui lòng vào trang web Phòng Quan hệ Đối ngoại mục HỌC BỔNG-QUỸ NGHIÊN CỨU: http://www.iro.hcmut.edu.vn/
 
Mọi thắc mắc, ứng viên có thể truy cập vào trang web Phòng Quan hệ Đối ngoại hoặc liên hệ cô Nguyễn Thị Phổ - P.QHĐN (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , số nội bộ: 5243)
 
Trân trọng kính chào

Các tin liên quan ...

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012