Thông báo

Xem tất cả

Ngày 24/11/2015          

Học bổng ngắn hạn tại Hong Kong Universiry of Science and Technology - HKUST

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/12/2015.
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (Hong Kong University of Science and Technology - HKUST) là một trong những trường đại học hàng đầu của Thế giới nói chung và Châu Á nói riêng. Trong bảng xếp hạng uy tín của Times, Trường được xếp hạng 57 Thế giới và hạng 9 Châu Á.
KHUST đã đồng ý hàng năm cấp 2-3 suất học bổng nghiên cứu ngắn hạn cho các sinh viên năm cuối cũng như học viên cao học của Trường Đại học Bách khoa.

Thông tin học bổng:

- Mục đích: hổ trợ sinh viên đại học năm cuối hoặc sinh viên cao học tham gia các nghiên cứu tại HKUST dưới sự hướng dẫn khoa học của các giáo sư của HKUST;
- Thời gian: 2-6 tháng;
- Hổ trợ tài chính: 9.000-10.000HKD/1 tháng (tương đương 1.200USD) để hổ trợ cho tiền học phí, ăn ở cũng như các chi phí khác.

Các học viên cao học thuộc chương trình nghiên cứu đang học ở học kỳ thứ nhất và nghiên cứu sinh thuộc năm thứ nhất và năm thứ hai có quan tâm đến học bổng xin nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo Sau đại học (TS. Nguyễn Võ Trọng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Hồ sơ gồm:
- CV;
- Bảng điểm;
- Tóm tắt nghiên cứu hiện nay của học viên;
- Chứng chỉ Tiếng Anh;

Hồ sơ phải được thể hiện bằng Tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/12/2015.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo

Xem tất cả

Ngày 24/11/2015          

Học bổng ngắn hạn tại Hong Kong Universiry of Science and Technology - HKUST

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/12/2015.
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (Hong Kong University of Science and Technology - HKUST) là một trong những trường đại học hàng đầu của Thế giới nói chung và Châu Á nói riêng. Trong bảng xếp hạng uy tín của Times, Trường được xếp hạng 57 Thế giới và hạng 9 Châu Á.
KHUST đã đồng ý hàng năm cấp 2-3 suất học bổng nghiên cứu ngắn hạn cho các sinh viên năm cuối cũng như học viên cao học của Trường Đại học Bách khoa.

Thông tin học bổng:

- Mục đích: hổ trợ sinh viên đại học năm cuối hoặc sinh viên cao học tham gia các nghiên cứu tại HKUST dưới sự hướng dẫn khoa học của các giáo sư của HKUST;
- Thời gian: 2-6 tháng;
- Hổ trợ tài chính: 9.000-10.000HKD/1 tháng (tương đương 1.200USD) để hổ trợ cho tiền học phí, ăn ở cũng như các chi phí khác.

Các học viên cao học thuộc chương trình nghiên cứu đang học ở học kỳ thứ nhất và nghiên cứu sinh thuộc năm thứ nhất và năm thứ hai có quan tâm đến học bổng xin nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo Sau đại học (TS. Nguyễn Võ Trọng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

Hồ sơ gồm:
- CV;
- Bảng điểm;
- Tóm tắt nghiên cứu hiện nay của học viên;
- Chứng chỉ Tiếng Anh;

Hồ sơ phải được thể hiện bằng Tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/12/2015.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012