Tuyển sinh Sau Đại Học - Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Ngày 04/12/2020

Dạng thức đề thi ngoại ngữ (Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc).

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

 Tuyển sinh Sau Đại Học - Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Ngày 04/12/2020

Dạng thức đề thi ngoại ngữ (Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc).

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012