Đào tạo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 30/10/2020

Quy định chuẩn trình độ ngoại ngữ đào tạo sau đại học (áp dụng từ khóa 2013)

NCS vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

 Đào tạo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 30/10/2020

Quy định chuẩn trình độ ngoại ngữ đào tạo sau đại học (áp dụng từ khóa 2013)

NCS vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012