Đào tạo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 30/10/2020

Quy định mức thu học phí mới của bảo vệ LATS cấp Khoa và Trường năm học 2014-2015

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo về việc điều chỉnh mức thu học phí mới của bảo vệ LATS cấp Khoa và cấp Trường. Các NCS vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết thông tin chi tiết.

Trân trọng thông báo ./.

 Đào tạo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 30/10/2020

Quy định mức thu học phí mới của bảo vệ LATS cấp Khoa và Trường năm học 2014-2015

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo về việc điều chỉnh mức thu học phí mới của bảo vệ LATS cấp Khoa và cấp Trường. Các NCS vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết thông tin chi tiết.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012