Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 06/01/2015          

Lớp tập huấn Công tác đồng hướng dẫn NCS của Đại học Griffith

Phòng ĐT SĐH thông báo lớp tập huấn Công tác đồng hướng dẫn NCS của Đại học Griffith sẽ được tổ chức với các thông tin cụ thể như sau:

1. Giảng viên: TS. Eliza Howard (ĐH Griffith);
2. Ngày học: 14 và 15/01/2015 (Thứ 4 và Thứ 5);
3. Phòng học: 510A4;
4. Thời gian: sáng 8h30-11h30, chiều 13h00-16h00;

Theo yêu cầu từ ĐH Griffith, số lượng tham gia lớp học có hạn chế nên các cán bộ tham gia tập huấn đợt này sẽ ưu tiên cho các cán bộ tốt nghiệp tiến sĩ từ 2011 trở về trước. Danh sách cán cán bộ tham gia lớp tập huấn đã được chuyển về các khoa. Các cán bộ còn lại sẽ tham gia các lớp tập huấn tiếp theo.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 06/01/2015          

Lớp tập huấn Công tác đồng hướng dẫn NCS của Đại học Griffith

Phòng ĐT SĐH thông báo lớp tập huấn Công tác đồng hướng dẫn NCS của Đại học Griffith sẽ được tổ chức với các thông tin cụ thể như sau:

1. Giảng viên: TS. Eliza Howard (ĐH Griffith);
2. Ngày học: 14 và 15/01/2015 (Thứ 4 và Thứ 5);
3. Phòng học: 510A4;
4. Thời gian: sáng 8h30-11h30, chiều 13h00-16h00;

Theo yêu cầu từ ĐH Griffith, số lượng tham gia lớp học có hạn chế nên các cán bộ tham gia tập huấn đợt này sẽ ưu tiên cho các cán bộ tốt nghiệp tiến sĩ từ 2011 trở về trước. Danh sách cán cán bộ tham gia lớp tập huấn đã được chuyển về các khoa. Các cán bộ còn lại sẽ tham gia các lớp tập huấn tiếp theo.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012