Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 30/10/2014          

Thông báo về Chương trình Hỗ trợ Kinh phí NCKH Phục vụ Đào tạo SĐH năm học 2014-2015


Căn cứ vào tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình Hỗ trợ Kinh phí NCKH Phục vụ Đào tạo SĐH năm học 2014-2015 cho học viên cao học hệ nghiên cứu và nghiên cứu sinh Khóa 2013 qua Cổng Thông tin Đào tạo SĐH (CV số 259/ĐHBK-ĐTSĐH ngày 24/9/2014 và CV số 273/ĐHBK-ĐTSĐH ngày 03/10/2014), nay Phòng Đào tạo SĐH thông báo tình hình triển khai chương trình như sau:


1. Chương trình chỉ hỗ trợ cho học viên cao học hệ nghiên cứu hoặc nghiên cứu sinh thuộc Khóa 2013, các đối tượng ngoài điều kiện trên sẽ không được xét duyệt cho các bước tiếp theo;

2. Các hồ sơ đã đăng ký thông qua Cổng Thông tin Đào tạo SĐH và thuộc đối tượng nêu trên vui lòng nộp bản in cho Phòng Đào tạo SĐH (Cô Nhung) với hạn chót là ngày Thứ Hai (03/11/2014). Bản in được thực hiện bằng cách in trực tiếp từ tài khoản thông qua Cổng Thông tin Đào tạo SĐH;

3. Phòng Đào tạo SĐH sẽ phối hợp với Phòng KHCN&DA tổ chức xét duyệt hồ sơ theo quy định của Trường và thông báo kết quả dự kiến vào đầu tháng 11/2014.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 30/10/2014          

Thông báo về Chương trình Hỗ trợ Kinh phí NCKH Phục vụ Đào tạo SĐH năm học 2014-2015


Căn cứ vào tình hình tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình Hỗ trợ Kinh phí NCKH Phục vụ Đào tạo SĐH năm học 2014-2015 cho học viên cao học hệ nghiên cứu và nghiên cứu sinh Khóa 2013 qua Cổng Thông tin Đào tạo SĐH (CV số 259/ĐHBK-ĐTSĐH ngày 24/9/2014 và CV số 273/ĐHBK-ĐTSĐH ngày 03/10/2014), nay Phòng Đào tạo SĐH thông báo tình hình triển khai chương trình như sau:


1. Chương trình chỉ hỗ trợ cho học viên cao học hệ nghiên cứu hoặc nghiên cứu sinh thuộc Khóa 2013, các đối tượng ngoài điều kiện trên sẽ không được xét duyệt cho các bước tiếp theo;

2. Các hồ sơ đã đăng ký thông qua Cổng Thông tin Đào tạo SĐH và thuộc đối tượng nêu trên vui lòng nộp bản in cho Phòng Đào tạo SĐH (Cô Nhung) với hạn chót là ngày Thứ Hai (03/11/2014). Bản in được thực hiện bằng cách in trực tiếp từ tài khoản thông qua Cổng Thông tin Đào tạo SĐH;

3. Phòng Đào tạo SĐH sẽ phối hợp với Phòng KHCN&DA tổ chức xét duyệt hồ sơ theo quy định của Trường và thông báo kết quả dự kiến vào đầu tháng 11/2014.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012