Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 25/03/2014          

Lớp bồi dưỡng tiền tiến sĩ cho NCS theo đề án 911

Phòng ĐT SĐH thông báo đến các NCS thuộc đề án 911 thông tin về lớp bồi dưỡng tiền tiến sĩ cho NCS theo đề án 911 do trung tâm đào tạo tiền tiến sĩ ĐHQG-HCM tổ chức như sau:

Thời gian học:
     Sáng: 08:30-11:30
     Chiều: 13:30-16:00
     Từ ngày 01/04/2014 đến ngày 21/06/2014

Địa điểm: Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Nội dung học: Xem file đính kèm bên dưới

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 25/03/2014          

Lớp bồi dưỡng tiền tiến sĩ cho NCS theo đề án 911

Phòng ĐT SĐH thông báo đến các NCS thuộc đề án 911 thông tin về lớp bồi dưỡng tiền tiến sĩ cho NCS theo đề án 911 do trung tâm đào tạo tiền tiến sĩ ĐHQG-HCM tổ chức như sau:

Thời gian học:
     Sáng: 08:30-11:30
     Chiều: 13:30-16:00
     Từ ngày 01/04/2014 đến ngày 21/06/2014

Địa điểm: Nhà điều hành ĐHQG-HCM, Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ Đức

Nội dung học: Xem file đính kèm bên dưới

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012