Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 04/10/2013          

NCS Nộp biểu mẫu NCS-01 trước 16g 15/10/2013

Phòng ĐT SĐH đề nghị NCS khóa 2013 nộp biểu mẫu NCS-01 cho phòng ĐT SĐH trước 16g ngày 15/10/2013. Phòng ĐT SĐH không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn nào.

Trân trọng thông báo ./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 04/10/2013          

NCS Nộp biểu mẫu NCS-01 trước 16g 15/10/2013

Phòng ĐT SĐH đề nghị NCS khóa 2013 nộp biểu mẫu NCS-01 cho phòng ĐT SĐH trước 16g ngày 15/10/2013. Phòng ĐT SĐH không giải quyết bất kỳ trường hợp trễ hạn nào.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012