Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 26/09/2013          

Tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Ngô Minh Vương


Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Ngô Minh Vương
 
Tên đề tài: "Truy  hồi thông tin dựa trên ontology"
 
Thông tin luận án tiến sĩ xem tại đây  >>>
 
Chuyên ngành: Khoa học máy tính
 
Mã số: 62 48 01 01
 
Thời gian làm việc của Hội đồng bắt đầu từ  14 giờ 00, ngày 03/10/2013 (Thứ Năm)

Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa KH & Kỹ thuật máy tính, Trường Đại Học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP.HCM.

Kính mời các đơn vị, quý Thầy/ Cô, học viên cao học và cá nhân có quan tâm đến tham dự.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 26/09/2013          

Tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Ngô Minh Vương


Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Ngô Minh Vương
 
Tên đề tài: "Truy  hồi thông tin dựa trên ontology"
 
Thông tin luận án tiến sĩ xem tại đây  >>>
 
Chuyên ngành: Khoa học máy tính
 
Mã số: 62 48 01 01
 
Thời gian làm việc của Hội đồng bắt đầu từ  14 giờ 00, ngày 03/10/2013 (Thứ Năm)

Địa điểm: Phòng Chuyên đề Khoa KH & Kỹ thuật máy tính, Trường Đại Học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP.HCM.

Kính mời các đơn vị, quý Thầy/ Cô, học viên cao học và cá nhân có quan tâm đến tham dự.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012