Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 26/04/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Ngọc Kim Khánh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Ngọc Kim Khánh với đề tài "Một cách tiếp cận hình thức trong việc mô hình hóa tham số động cho bài toán kiểm tra tắc nghẽn trên mạng cảm biến không dây".

• Thời gian: 08g30, ngày 11/05/2022 (thứ 4)

• Địa điểm: Phòng 304B8 - Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 26/04/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Ngọc Kim Khánh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Ngọc Kim Khánh với đề tài "Một cách tiếp cận hình thức trong việc mô hình hóa tham số động cho bài toán kiểm tra tắc nghẽn trên mạng cảm biến không dây".

• Thời gian: 08g30, ngày 11/05/2022 (thứ 4)

• Địa điểm: Phòng 304B8 - Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012