Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 07/01/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Duy Thanh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Duy Thanh với đề tài "Sự thành công của hệ thống thông tin dưới góc nhìn giá trị kinh doanh của công nghệ thông tin".

• Thời gian: 08h30, ngày 26/01/2022 (thứ 4)

Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/njw-vvip-iog

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 07/01/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Duy Thanh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Duy Thanh với đề tài "Sự thành công của hệ thống thông tin dưới góc nhìn giá trị kinh doanh của công nghệ thông tin".

• Thời gian: 08h30, ngày 26/01/2022 (thứ 4)

Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/njw-vvip-iog

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012