Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 07/01/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Ái Thảo

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Ái Thảo với đề tài "Bảo mật trong xác thực từ xa sử dụng đặc trưng sinh trắc".

• Thời gian: 14h00, ngày 24/01/2022 (thứ 2)

Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/zee-jrpm-pva

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 07/01/2022          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Ái Thảo

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Ái Thảo với đề tài "Bảo mật trong xác thực từ xa sử dụng đặc trưng sinh trắc".

• Thời gian: 14h00, ngày 24/01/2022 (thứ 2)

Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/zee-jrpm-pva

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012