Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 24/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Thị Mai Hương

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Thị Mai Hương  với đề tài "Nghiên cứu sản xuất tinh bột kháng tiêu hóa từ tinh bột đậu xanh và ứng dụng trong chế biến thực phẩm".

• Thời gian: 09h00, ngày 13/01/2022 (thứ 5)

Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/usr-vfjq-hhf?hs=122&authuser=0

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 24/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Thị Mai Hương

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Nguyễn Thị Mai Hương  với đề tài "Nghiên cứu sản xuất tinh bột kháng tiêu hóa từ tinh bột đậu xanh và ứng dụng trong chế biến thực phẩm".

• Thời gian: 09h00, ngày 13/01/2022 (thứ 5)

Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/usr-vfjq-hhf?hs=122&authuser=0

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012