Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 24/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Tỷ Khánh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Tỷ Khánh với đề tài "Tối ưu xử lý tín hiệu phát và thu trong hệ thống MIMO nhiều người dùng".

• Thời gian: 13h30, ngày 28/12/2021 (thứ 3)

• Địa điểm: Phòng 208B1 - Trường ĐH Bách Khoa Tp.hcm

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 24/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Tỷ Khánh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Lê Tỷ Khánh với đề tài "Tối ưu xử lý tín hiệu phát và thu trong hệ thống MIMO nhiều người dùng".

• Thời gian: 13h30, ngày 28/12/2021 (thứ 3)

• Địa điểm: Phòng 208B1 - Trường ĐH Bách Khoa Tp.hcm

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012