Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 16/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phan Thế Nhật

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phan Thế Nhật với đề tài "Nghiên cứu ứng dụng quá trình Nitrit hóa bán phần và Anammox để xử lý nitơ trong nước rỉ rác cũ".

• Thời gian: 08h30, ngày 31/12/2021 (thứ 6)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/ejy-yawc-tcm

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 16/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phan Thế Nhật

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phan Thế Nhật với đề tài "Nghiên cứu ứng dụng quá trình Nitrit hóa bán phần và Anammox để xử lý nitơ trong nước rỉ rác cũ".

• Thời gian: 08h30, ngày 31/12/2021 (thứ 6)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/ejy-yawc-tcm

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012