Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Mộng Hiền

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Mộng Hiền với đề tài "Nghiên cứu tự động hóa quá trình đo cơ thể người trong ngành may".

• Thời gian: 09h00, ngày 08/01/2022 (thứ 7)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/ktw-auii-rge

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Mộng Hiền

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Mộng Hiền với đề tài "Nghiên cứu tự động hóa quá trình đo cơ thể người trong ngành may".

• Thời gian: 09h00, ngày 08/01/2022 (thứ 7)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/ktw-auii-rge

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012