Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Bùi Hồng Quân

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Bùi Hồng Quân với đề tài "Nghiên cứu sự đa dạng của nhóm vi khuẩn có khả năng cải thiện chất lượng nước ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm ở Đồng bằng sông Cửu Long".

• Thời gian: 14h30, ngày 29/12/2021 (thứ 4)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/pdm-nuda-itd
Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Bùi Hồng Quân

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Bùi Hồng Quân với đề tài "Nghiên cứu sự đa dạng của nhóm vi khuẩn có khả năng cải thiện chất lượng nước ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) thương phẩm ở Đồng bằng sông Cửu Long".

• Thời gian: 14h30, ngày 29/12/2021 (thứ 4)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/pdm-nuda-itd
Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012