Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Ngọc Minh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Ngọc Minh với đề tài "Ảnh hưởng của CeO2 và Nd2O3 đến các tính chất của gốm thủy tinh hệ lithium disilicate dùng trong nha khoa".

• Thời gian: 13h30, ngày 29/12/2021 (thứ 4)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/tsh-rqqg-mar
Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Ngọc Minh

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Ngọc Minh với đề tài "Ảnh hưởng của CeO2 và Nd2O3 đến các tính chất của gốm thủy tinh hệ lithium disilicate dùng trong nha khoa".

• Thời gian: 13h30, ngày 29/12/2021 (thứ 4)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/tsh-rqqg-mar
Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012