Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Khải Thiện

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Khải Thiện với đề tài "Phân tích cảm xúc trên cơ sở trị cảm xúc chuyển dịch theo ngữ cảnh cho tiếng Việt".

• Thời gian: 08h30, ngày 28/12/2021 (thứ 3)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/bnr-fuzv-exu

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 14/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Khải Thiện

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trần Khải Thiện với đề tài "Phân tích cảm xúc trên cơ sở trị cảm xúc chuyển dịch theo ngữ cảnh cho tiếng Việt".

• Thời gian: 08h30, ngày 28/12/2021 (thứ 3)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link: https://meet.google.com/bnr-fuzv-exu

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012