Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 01/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Đoàn Như Khuê

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Đoàn Như Khuê với đề tài "Ứng dụng kỹ thuật gia nhiệt Ohm để thanh trùng nước ép bưởi".

• Thời gian: 13h30, ngày 17/12/2021 (thứ 6)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meetchi tiết tại đường link: https://meet.google.com/wqz-uwqw-bzp

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 01/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Đoàn Như Khuê

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Khoa cho NCS Đoàn Như Khuê với đề tài "Ứng dụng kỹ thuật gia nhiệt Ohm để thanh trùng nước ép bưởi".

• Thời gian: 13h30, ngày 17/12/2021 (thứ 6)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meetchi tiết tại đường link: https://meet.google.com/wqz-uwqw-bzp

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và Cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012