Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 01/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Thị Minh Trúc

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Thị Minh Trúc với đề tài "Xây dựng mô hình tích hợp cho việc lập kế hoạch chiến lược của các dự án đô thị ven biển hướng đến phát triển bền vững".

• Thời gian: 08h00, ngày 27/12/2021 (thứ 2)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link:  https://meet.google.com/vdg-yrmn-ygb

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 01/12/2021          

Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Thị Minh Trúc

Trường ĐHBK TP.HCM sẽ tổ chức họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Huỳnh Thị Minh Trúc với đề tài "Xây dựng mô hình tích hợp cho việc lập kế hoạch chiến lược của các dự án đô thị ven biển hướng đến phát triển bền vững".

• Thời gian: 08h00, ngày 27/12/2021 (thứ 2)

• Hình thức: Trực tuyến thông qua Google Meet, chi tiết tại đường link:  https://meet.google.com/vdg-yrmn-ygb

Kính mời Quý Thầy/Cô, Nghiên cứu sinh, Học viên và cá nhân quan tâm tham dự.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012