Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 21/08/2018          

Kế hoạch đăng ký môn học HK1/2018-2019 dành cho NCS

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/ Chị Nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK1/2018-2019 như sau:

- Thời gian: Từ ngày 20/8 đến hết ngày 31/8/2018.
- NCS download "Biểu mẫu NCS-02: Phiếu đăng ký học tập - nghiên cứu trong học kỳ" tại website www.pgs.hcmut.edu.vn, mục Biểu mẫu -> Nghiên cứu sinh và nộp trực tiếp tại Phòng ĐTSĐH.

Trân trọng thông báo./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 21/08/2018          

Kế hoạch đăng ký môn học HK1/2018-2019 dành cho NCS

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh/ Chị Nghiên cứu sinh (NCS) về kế hoạch đăng ký môn học trong HK1/2018-2019 như sau:

- Thời gian: Từ ngày 20/8 đến hết ngày 31/8/2018.
- NCS download "Biểu mẫu NCS-02: Phiếu đăng ký học tập - nghiên cứu trong học kỳ" tại website www.pgs.hcmut.edu.vn, mục Biểu mẫu -> Nghiên cứu sinh và nộp trực tiếp tại Phòng ĐTSĐH.

Trân trọng thông báo./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012