Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 02/01/2013          

Họp mặt đầu khóa và phổ biến quy chế cho NCS khóa 2012 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo buổi họp mặt đầu khóa và phổ biến quy chế cho NCS khóa 2012 đợt 2 tại:
 
+ Phòng 504B4
 
+ Lúc 08g30 thứ Sáu ngày 04/01/2013
 
Xin trân trọng thông báo ./.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 02/01/2013          

Họp mặt đầu khóa và phổ biến quy chế cho NCS khóa 2012 đợt 2

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo buổi họp mặt đầu khóa và phổ biến quy chế cho NCS khóa 2012 đợt 2 tại:
 
+ Phòng 504B4
 
+ Lúc 08g30 thứ Sáu ngày 04/01/2013
 
Xin trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012