Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 25/12/2012          

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước cho NCS. Trần Đăng Bổng

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước cho NCS. Trần Đăng Bổng

Tên đề tài: "Nghiên cứu tối ưu hóa sơ đồ cắt vật liệu trong một số ngành công nghiệp"

Thông tin luận án tiến sĩ xem tại đây >>>

Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy

Mã số: 2.01.09

Thời gian làm việc của Hội đồng bắt đầu từ  08 giờ 30, ngày 03/01/2013 (Thứ năm)

Địa điểm: Phòng chuyên đề khoa Cơ Khí, Trường Đại Học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP.HCM.

Kính mời các đơn vị, quý Thầy/ Cô, học viên cao học và cá nhân có quan tâm đến tham dự.

Thông báo Tiến Sĩ

Xem tất cả

Ngày 25/12/2012          

Tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước cho NCS. Trần Đăng Bổng

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Nhà nước cho NCS. Trần Đăng Bổng

Tên đề tài: "Nghiên cứu tối ưu hóa sơ đồ cắt vật liệu trong một số ngành công nghiệp"

Thông tin luận án tiến sĩ xem tại đây >>>

Chuyên ngành: Công nghệ chế tạo máy

Mã số: 2.01.09

Thời gian làm việc của Hội đồng bắt đầu từ  08 giờ 30, ngày 03/01/2013 (Thứ năm)

Địa điểm: Phòng chuyên đề khoa Cơ Khí, Trường Đại Học Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q. 10, TP.HCM.

Kính mời các đơn vị, quý Thầy/ Cô, học viên cao học và cá nhân có quan tâm đến tham dự.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012