Ngày 27/01/2021

Quy định thu học phí năm học 2015-2016

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về quy định thu học phí năm học 2015 - 2016. Các học viên vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học.

Trân trọng thông báo ./.

Ngày 27/01/2021

Quy định thu học phí năm học 2015-2016

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các học viên về quy định thu học phí năm học 2015 - 2016. Các học viên vui lòng download file đính kèm bên dưới để biết mức thu học phí chi tiết của năm học.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012