Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 13/12/2014          

Lịch thu học phí HK1/2014-2015 đợt cuối cùng của HK1/2014-2015

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của Học kỳ 1/2014-2015 đợt bổ sung cuối cùng sẽ như sau: bắt đầu thu học phí từ ngày 16/12/2014 đến 19/12/2014.  Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí của HK1/2014-2015 qua NH OCB (dành cho các khóa ngoại trừ khóa 2013), xem tại đây >>>
Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí của HK1/2014-2015 qua NH OCB (dành cho khóa 2013), xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>
        - Để xem qui định học phí năm học 2014-2015 nhấp vào đây >>>>
        - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, hủy kết quả luận văn, không được gia hạn luận văn, hủy kết quả thi cuối kỳ và cấm đăng ký môn học của mới.
 
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 13/12/2014          

Lịch thu học phí HK1/2014-2015 đợt cuối cùng của HK1/2014-2015

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của Học kỳ 1/2014-2015 đợt bổ sung cuối cùng sẽ như sau: bắt đầu thu học phí từ ngày 16/12/2014 đến 19/12/2014.  Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí của HK1/2014-2015 qua NH OCB (dành cho các khóa ngoại trừ khóa 2013), xem tại đây >>>
Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí của HK1/2014-2015 qua NH OCB (dành cho khóa 2013), xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>
        - Để xem qui định học phí năm học 2014-2015 nhấp vào đây >>>>
        - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, hủy kết quả luận văn, không được gia hạn luận văn, hủy kết quả thi cuối kỳ và cấm đăng ký môn học của mới.
 
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012