Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 01/12/2014          

Tổ chức gặp mặt GS Low-Choy với NCS trúng tuyển CT Đào tạo TS 911 LK Đại học Griffith

Phòng ĐT SĐH thôgn báo nhân dịp GS. Darryl Low-Choy (Đại học Griffith - Australia) sang thăm Trường ĐHBK vào Thứ 4 ngày 03/12/2014, Phòng Đào tạo SĐH tổ chức buổi gặp mặt của GS Low-Choy với các NCS trúng tuyển Chương trình Đào tạo TS 911 liên kết với Đại học Griffith trong kỳ tuyển sinh vừa qua.

• Thời gian: 14h00 ngày 03/12/2014.
• Địa điểm: tại Phòng Chuyên đề Khoa Môi trường và Tài nguyên - Nhà B8.

Trân trọng kính mời các NCS trúng tuyển Chương trình Đào tạo TS 911 liên kết với Đại học Griffith tham gia.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 01/12/2014          

Tổ chức gặp mặt GS Low-Choy với NCS trúng tuyển CT Đào tạo TS 911 LK Đại học Griffith

Phòng ĐT SĐH thôgn báo nhân dịp GS. Darryl Low-Choy (Đại học Griffith - Australia) sang thăm Trường ĐHBK vào Thứ 4 ngày 03/12/2014, Phòng Đào tạo SĐH tổ chức buổi gặp mặt của GS Low-Choy với các NCS trúng tuyển Chương trình Đào tạo TS 911 liên kết với Đại học Griffith trong kỳ tuyển sinh vừa qua.

• Thời gian: 14h00 ngày 03/12/2014.
• Địa điểm: tại Phòng Chuyên đề Khoa Môi trường và Tài nguyên - Nhà B8.

Trân trọng kính mời các NCS trúng tuyển Chương trình Đào tạo TS 911 liên kết với Đại học Griffith tham gia.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012