Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 15/10/2014          

Hướng dẫn đóng học phí HK1/2014-2015 thông qua NH OCB cho khóa 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến học viên Cao học, Nghiên cứu sinh của Trường ( dành cho khóa 2013) về việc hướng dẫn đóng học phí HK1/2014-2015 thông qua NH OCB như sau:

  • Trường hợp 1: Đối với các học viên có thẻ NH OCB và đăng nhập được BKPay

          + Nạp số tiền học phí cần phải đóng vào tài khoản ATM ngân hàng OCB của mình
          + Học viên login vào trang web BKPay để thanh toán học phí, nhấp vào đây >>>
 
         
+ Học viên xem hướng dẫn chi tiết thanh toán qua BKPay ở file đính kèm bên dưới.
          + Account BKPay như sau: 5+Mã số học viên (Ví dụ: Thạc sĩ: 513000001, Tiến sĩ : 551300002), đã có thể đăng nhập vào hệ thống BKPay để thanh toán học phí.
          + Password : Giống password đang đăng nhập website phòng Đào tạo SĐH.

  • Trường hợp 2: Đối với các học viên không có thẻ NH OCB hoặc không đăng nhập được BKPay

          + Cách thức đóng học phí (đóng học phí trực tiếp bằng tiền mặt qua ngân hàng OCB chi nhánh đường Lý Thường Kiệt hay quầy giao dịch của NH OCB đối diện phòng Đào tạo nhà A1): Học viên khóa 2013 liên hệ tại các phòng giao dịch OCB rồi cung cấp Mã số học viên (Nhớ thêm số 5 trước mã số học viên của mình) và yêu cầu thanh toán học phí BKPay trực tiếp tại quầy giao dịch.

Lưu ý:
    
       - Đối với các học viên đóng học phí trực tiếp vào tài khoản trường thì sau khi đóng tiền cho ngân hàng thì kiểm tra lại trên biên nhận mà ngân hàng trả lại. Ở chỗ tên "Người thụ hưởng" là trường Đại học Bách Khoa thì bạn đã đóng học phí hoàn tất.
      - Password đăng nhập BKPay là password hiện hành đang sử dụng để đăng nhập website của phòng Đào tạo SĐH.
      - Học viên không đăng nhập được vào trang BKPay thì gởi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hay điện thoại: 38647256 ext: 5262 để được hổ trợ.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 15/10/2014          

Hướng dẫn đóng học phí HK1/2014-2015 thông qua NH OCB cho khóa 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến học viên Cao học, Nghiên cứu sinh của Trường ( dành cho khóa 2013) về việc hướng dẫn đóng học phí HK1/2014-2015 thông qua NH OCB như sau:

  • Trường hợp 1: Đối với các học viên có thẻ NH OCB và đăng nhập được BKPay

          + Nạp số tiền học phí cần phải đóng vào tài khoản ATM ngân hàng OCB của mình
          + Học viên login vào trang web BKPay để thanh toán học phí, nhấp vào đây >>>
 
         
+ Học viên xem hướng dẫn chi tiết thanh toán qua BKPay ở file đính kèm bên dưới.
          + Account BKPay như sau: 5+Mã số học viên (Ví dụ: Thạc sĩ: 513000001, Tiến sĩ : 551300002), đã có thể đăng nhập vào hệ thống BKPay để thanh toán học phí.
          + Password : Giống password đang đăng nhập website phòng Đào tạo SĐH.

  • Trường hợp 2: Đối với các học viên không có thẻ NH OCB hoặc không đăng nhập được BKPay

          + Cách thức đóng học phí (đóng học phí trực tiếp bằng tiền mặt qua ngân hàng OCB chi nhánh đường Lý Thường Kiệt hay quầy giao dịch của NH OCB đối diện phòng Đào tạo nhà A1): Học viên khóa 2013 liên hệ tại các phòng giao dịch OCB rồi cung cấp Mã số học viên (Nhớ thêm số 5 trước mã số học viên của mình) và yêu cầu thanh toán học phí BKPay trực tiếp tại quầy giao dịch.

Lưu ý:
    
       - Đối với các học viên đóng học phí trực tiếp vào tài khoản trường thì sau khi đóng tiền cho ngân hàng thì kiểm tra lại trên biên nhận mà ngân hàng trả lại. Ở chỗ tên "Người thụ hưởng" là trường Đại học Bách Khoa thì bạn đã đóng học phí hoàn tất.
      - Password đăng nhập BKPay là password hiện hành đang sử dụng để đăng nhập website của phòng Đào tạo SĐH.
      - Học viên không đăng nhập được vào trang BKPay thì gởi về email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hay điện thoại: 38647256 ext: 5262 để được hổ trợ.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012