Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 13/10/2014          

Thay đổi lịch thu học phí Học kỳ 1/2014-2015

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên vì phòng Đào tạo SĐH đăng chuẩn hóa dữ liệu của Email và BKPay nên lịch thu học phí của Học kỳ 1/2014-2015 sẽ có thay đổi như sau: Ngày bắt đầu thu học phí từ ngày 15/10/2014 đến 20/10/2014.  Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí của HK1/2014-2015 xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung sẽ được tính học phí sau.
        - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>
        - Để xem qui định học phí năm học 2014-2015 nhấp vào đây >>>>
 
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 13/10/2014          

Thay đổi lịch thu học phí Học kỳ 1/2014-2015

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên vì phòng Đào tạo SĐH đăng chuẩn hóa dữ liệu của Email và BKPay nên lịch thu học phí của Học kỳ 1/2014-2015 sẽ có thay đổi như sau: Ngày bắt đầu thu học phí từ ngày 15/10/2014 đến 20/10/2014.  Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí của HK1/2014-2015 xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung sẽ được tính học phí sau.
        - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>
        - Để xem qui định học phí năm học 2014-2015 nhấp vào đây >>>>
 
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012