Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 25/09/2014          

Học phí Học kỳ 1/2014-2015

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đã cập nhật học phí của Học kỳ 1/2014-2015. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem kết quả đóng học phí của mình. Sẽ có thông báo thu học phí HK1/2014-2015 trong vài ngày sắp tới (dự kiến ngày bắt đầu thu học phí từ ngày 03/10/2014). Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung sẽ được tính học phí sau.
        - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>
        - Để xem qui định học phí năm học 2014-2015 nhấp vào đây >>>>
 
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 25/09/2014          

Học phí Học kỳ 1/2014-2015

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đã cập nhật học phí của Học kỳ 1/2014-2015. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem kết quả đóng học phí của mình. Sẽ có thông báo thu học phí HK1/2014-2015 trong vài ngày sắp tới (dự kiến ngày bắt đầu thu học phí từ ngày 03/10/2014). Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lưu ý:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Các môn học thuộc khối kiến thức bổ sung sẽ được tính học phí sau.
        - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>
        - Để xem qui định học phí năm học 2014-2015 nhấp vào đây >>>>
 
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012