Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 05/11/2013          

Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v Tổ chức lễ tốt nghiệp SĐH đợt 2 năm 2013 như sau:

  Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ; Thạc sĩ sẽ được tổ chức vào lúc 7g00 Thứ sáu ngày 08/11/2013 tại Hội Trường A5, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM.

  Các Tân Tiến sĩ và Tân Thạc sĩ có tên trong danh sách nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 phải làm thủ tục đăng ký dự lễ trao bằng và mượn lễ phục tại Phòng Đào tạo Sau Đại Học.
 
  Lịch trình chung lễ tốt nghiệp:
   
    1. Đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp và mượn lễ phục: Ngày thứ năm 07/11/2013 (từ 8g00 – 18g00)
        Kinh phí:
           - Tiền đặt cọc lễ phục : 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)
           - Tiền kỷ yếu TN: 120.000 đồng/cuốn
           Phòng Đào tạo SĐH sẽ hướng dẫn cách mặc lễ phục (ngay lúc mượn lễ phục)

    2. Đăng ký nhận thư mời cho thân nhân: Ngày 07/11/2013 (mỗi Tân Thạc sĩ nhận được 02 thư mời)

    3. Lịch trình chi tiết tại buổi lễ TN:
          - Từ 6g30 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.
          - 6g45: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.
          - 6g50: Kết danh sách nhận bằng.
          - Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.

    4. Nhận bằng: Học viên đến Phòng Đào tạo SĐH ký tên nhận bằng, bản sao văn bằng, bảng điểm từ 10 giờ 00 ngày
        thứ sáu 08/11/2013
.

    5. Thời hạn trả lễ phục: Trước 18g00 ngày thứ hai 11/11/2013.

    Đề nghị anh, chị Tân Tiến sĩ; Thạc sĩ thực hiện theo đúng lịch trình nêu trên.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 05/11/2013          

Tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 2/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo v/v Tổ chức lễ tốt nghiệp SĐH đợt 2 năm 2013 như sau:

  Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ; Thạc sĩ sẽ được tổ chức vào lúc 7g00 Thứ sáu ngày 08/11/2013 tại Hội Trường A5, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM.

  Các Tân Tiến sĩ và Tân Thạc sĩ có tên trong danh sách nhận bằng tốt nghiệp đợt 2 phải làm thủ tục đăng ký dự lễ trao bằng và mượn lễ phục tại Phòng Đào tạo Sau Đại Học.
 
  Lịch trình chung lễ tốt nghiệp:
   
    1. Đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp và mượn lễ phục: Ngày thứ năm 07/11/2013 (từ 8g00 – 18g00)
        Kinh phí:
           - Tiền đặt cọc lễ phục : 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)
           - Tiền kỷ yếu TN: 120.000 đồng/cuốn
           Phòng Đào tạo SĐH sẽ hướng dẫn cách mặc lễ phục (ngay lúc mượn lễ phục)

    2. Đăng ký nhận thư mời cho thân nhân: Ngày 07/11/2013 (mỗi Tân Thạc sĩ nhận được 02 thư mời)

    3. Lịch trình chi tiết tại buổi lễ TN:
          - Từ 6g30 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.
          - 6g45: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.
          - 6g50: Kết danh sách nhận bằng.
          - Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.

    4. Nhận bằng: Học viên đến Phòng Đào tạo SĐH ký tên nhận bằng, bản sao văn bằng, bảng điểm từ 10 giờ 00 ngày
        thứ sáu 08/11/2013
.

    5. Thời hạn trả lễ phục: Trước 18g00 ngày thứ hai 11/11/2013.

    Đề nghị anh, chị Tân Tiến sĩ; Thạc sĩ thực hiện theo đúng lịch trình nêu trên.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012