Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 18/09/2013          

Nghỉ tiếp học viên buổi chiều & tối ngày 19-09-2013 (thứ năm)

Phòng ĐT SĐH thông báo nghỉ tiếp học viên buổi chiều & tối ngày 19-09-2013 (thứ năm) lý do: tổ chức hội nghị cán bộ viên chức.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 18/09/2013          

Nghỉ tiếp học viên buổi chiều & tối ngày 19-09-2013 (thứ năm)

Phòng ĐT SĐH thông báo nghỉ tiếp học viên buổi chiều & tối ngày 19-09-2013 (thứ năm) lý do: tổ chức hội nghị cán bộ viên chức.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012