Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 10/09/2013          

Lịch thi TOEFL ITP ngày 14/09/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo lịch thi TOEFL ITP ngày 14/09/2013 như sau:

• Ngày thi: 14/09/2013

• Giờ thi: 15h00; thí sinh phải có mặt trước 15 phút tại phòng thi.

• Phòng thi: thí sinh xem chi tiết ở file đính kèm bên dưới

• TOELF ITP Handbook tải về tại đây

Lưu ý:
- Khi đi thi Thí sinh phải đem theo: CMND hoặc Passport.
- Thí sinh đến sớm trước 30 phút gửi đồ cá nhân tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước khi vào Phòng thi.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 10/09/2013          

Lịch thi TOEFL ITP ngày 14/09/2013

Phòng ĐT SĐH thông báo lịch thi TOEFL ITP ngày 14/09/2013 như sau:

• Ngày thi: 14/09/2013

• Giờ thi: 15h00; thí sinh phải có mặt trước 15 phút tại phòng thi.

• Phòng thi: thí sinh xem chi tiết ở file đính kèm bên dưới

• TOELF ITP Handbook tải về tại đây

Lưu ý:
- Khi đi thi Thí sinh phải đem theo: CMND hoặc Passport.
- Thí sinh đến sớm trước 30 phút gửi đồ cá nhân tại Phòng Đào tạo Sau đại học trước khi vào Phòng thi.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012