Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 18/04/2013          

Tổ chức lễ tốt nghiệp SĐH đợt 1 năm 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ; Thạc sĩ sẽ được tổ chức vào lúc 7g00 Thứ sáu ngày 26/04/2013 tại Hội Trường A5, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM.

Các Tân Tiến sĩ và Tân Thạc sĩ có tên trong danh sách dự kiến nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 phải làm thủ tục đăng ký dự lễ trao bằng và mượn lễ phục tại Phòng Đào tạo Sau Đại Học.

Lịch trình chung lễ tốt nghiệp như sau:

1. Đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp và mượn lễ phục: từ ngày 23/4 – 25/4/2013
Kinh phí:
-    Tiền đặt cọc lễ phục : 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)
-    Tiền kỷ yếu TN: 130.000 đồng/cuốn
Phòng Đào tạo SĐH sẽ hướng dẫn cách mặc lễ phục (ngay lúc mượn lễ phục)

2. Đăng ký nhận thư mời cho thân nhân: từ 23/4/2013 đến 25/4/2013 (mỗi Tân Thạc sĩ nhận được 02 thư mời)
 
3. Lịch trình chi tiết tại buổi lễ TN:
-    Từ 6g30 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.
-    6g45: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.
-    6g50: Kết danh sách nhận bằng.
-    Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.

4. Nhận bằng: Học viên đến Phòng Đào tạo SĐH ký tên nhận bằng, bản sao văn bằng, bảng điểm từ 8 giờ 00 ngày thứ hai 02/5/2013.

5. Thời hạn trả lễ phục: Trước 16g00 ngày 03/5/2013.
 
Đề nghị anh, chị Tân Tiến sĩ; Thạc sĩ thực hiện theo đúng lịch trình nêu trên.
 
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 18/04/2013          

Tổ chức lễ tốt nghiệp SĐH đợt 1 năm 2013

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo v/v tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ; Thạc sĩ sẽ được tổ chức vào lúc 7g00 Thứ sáu ngày 26/04/2013 tại Hội Trường A5, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM.

Các Tân Tiến sĩ và Tân Thạc sĩ có tên trong danh sách dự kiến nhận bằng tốt nghiệp đợt 1 phải làm thủ tục đăng ký dự lễ trao bằng và mượn lễ phục tại Phòng Đào tạo Sau Đại Học.

Lịch trình chung lễ tốt nghiệp như sau:

1. Đăng ký dự lễ trao bằng tốt nghiệp và mượn lễ phục: từ ngày 23/4 – 25/4/2013
Kinh phí:
-    Tiền đặt cọc lễ phục : 500.000 đồng/bộ (sẽ hoàn trả sau khi học viên trả lại lễ phục)
-    Tiền kỷ yếu TN: 130.000 đồng/cuốn
Phòng Đào tạo SĐH sẽ hướng dẫn cách mặc lễ phục (ngay lúc mượn lễ phục)

2. Đăng ký nhận thư mời cho thân nhân: từ 23/4/2013 đến 25/4/2013 (mỗi Tân Thạc sĩ nhận được 02 thư mời)
 
3. Lịch trình chi tiết tại buổi lễ TN:
-    Từ 6g30 : Tập trung trước sân Hội trường A5, trang phục lịch sự để điểm danh.
-    6g45: lên Hội trường, ổn định chỗ ngồi theo đúng vị trí được sắp xếp.
-    6g50: Kết danh sách nhận bằng.
-    Dự lễ tốt nghiệp và lên Hội trường nhận bằng theo hướng dẫn của cán bộ Phòng Đào tạo SĐH.

4. Nhận bằng: Học viên đến Phòng Đào tạo SĐH ký tên nhận bằng, bản sao văn bằng, bảng điểm từ 8 giờ 00 ngày thứ hai 02/5/2013.

5. Thời hạn trả lễ phục: Trước 16g00 ngày 03/5/2013.
 
Đề nghị anh, chị Tân Tiến sĩ; Thạc sĩ thực hiện theo đúng lịch trình nêu trên.
 
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012