Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 14/06/2021          

Kế hoạch xét tuyển kết hợp thi tuyển dưới hình thức phỏng vấn, thi môn ngoại ngữ đợt tuyển sinh tháng 05 năm 2021

Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các Anh/Chị tham gia dự tuyển đợt tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 05 năm 2021 thuộc hình thức xét tuyển kết hợp với thi tuyển dưới hình thức phỏng vấn và Anh/Chị thuộc đối tượng thi ngoại ngữ lịch phỏng phỏng vấn và lịch thi (môn ngoại ngữ) như sau:

- Ngày phỏng vấn đối với hình thức xét tuyển kết hợp thi tuyển dưới hình thức phỏng vấn: Bắt đầu từ 01/07/2021

- Ngày thi môn ngoại ngữ: 04/07/2021


Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 14/06/2021          

Kế hoạch xét tuyển kết hợp thi tuyển dưới hình thức phỏng vấn, thi môn ngoại ngữ đợt tuyển sinh tháng 05 năm 2021

Phòng Đào tạo SĐH trân trọng thông báo đến các Anh/Chị tham gia dự tuyển đợt tuyển sinh Sau đại học đợt tháng 05 năm 2021 thuộc hình thức xét tuyển kết hợp với thi tuyển dưới hình thức phỏng vấn và Anh/Chị thuộc đối tượng thi ngoại ngữ lịch phỏng phỏng vấn và lịch thi (môn ngoại ngữ) như sau:

- Ngày phỏng vấn đối với hình thức xét tuyển kết hợp thi tuyển dưới hình thức phỏng vấn: Bắt đầu từ 01/07/2021

- Ngày thi môn ngoại ngữ: 04/07/2021


Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012