Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 08/03/2021          

Lịch thu học phí của HK2/2020 - 2021 dự kiến

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí HK2/2020-2021 dự kiến như sau: 
  • Dự kiến học phí môn học HK2/2020 - 2021 sẽ được tính vào tuần thứ 4.
  • Thu học phí đợt 1: dự kiến từ 01/04/2021 đến 17/04/2021.
  • Thu học phí đợt 2: dự kiến từ 26/04/2021 đến 08/05/2021.

Lưu ý:

      - Sau 2 đợt thu học phí mà học viên vẫn chưa hoàn tất thì sẽ bị khóa tài khoản trên website phòng Đào tạo SĐHbị cảnh cáo học vụ.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 08/03/2021          

Lịch thu học phí của HK2/2020 - 2021 dự kiến

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí HK2/2020-2021 dự kiến như sau: 
  • Dự kiến học phí môn học HK2/2020 - 2021 sẽ được tính vào tuần thứ 4.
  • Thu học phí đợt 1: dự kiến từ 01/04/2021 đến 17/04/2021.
  • Thu học phí đợt 2: dự kiến từ 26/04/2021 đến 08/05/2021.

Lưu ý:

      - Sau 2 đợt thu học phí mà học viên vẫn chưa hoàn tất thì sẽ bị khóa tài khoản trên website phòng Đào tạo SĐHbị cảnh cáo học vụ.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012