Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 14/08/2020          

Hướng dẫn đóng học phí tạm thu nhập học qua ngân hàng OCB dành cho khóa 2020 mới trúng tuyển

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến các học viên mới trúng tuyển khóa 2020 đợt 1 về việc Đóng học phí tạm thu nhập học đầu khóa qua Ngân hàng OCB như sau:

          + Cách thức đóng học phí (đóng học phí trực tiếp bằng tiền mặt vào tài khoản trường): Học viên đến phòng giao dịch NH OCB (chi nhánh đường Lý Thường Kiệt, gần cổng chính trường Đại học Bách Khoa) và yêu cầu "đóng học phí tạm thu nhập học Sau đại học khóa mới", sau đó cung cấp thông tin Mã số học viên để ngân hàng thu học phí tạm thu;

          + Thời gian đóng: từ ngày 17/08/2020 đến 25/08/2020.
         
          + Số tiền tạm thu học phí in trên giấy báo trúng tuyển.

          + Thời gian làm thủ tục nhập học: từ ngày 17/08/2020 đến 25/08/2020 tại phòng Đào tạo SĐH trong giờ hành chính.

Lưu
ý:

        -
Học viên nào xin tạm dừng học thì chỉ đóng lệ phí nhập học tại phòng Đào tạo SĐH, không nên đóng học phí tạm thu nhập học khóa mới.

       - Do học viên 
đóng học phí trực tiếp vào tài khoản trường, nên cần kiểm tra lại trên biên nhận của ngân hàng phải đảm bảo thông tin "Người thụ hưởng" chính xác là: Trường Đại học Bách Khoa.

        - Cầm theo biên nhận đã đóng học phí tạm thu học phí qua OCB khi làm thủ tục nhập học để kiểm tra khi cần. 

        - Lệ phí nhập học 260.000 đồng đối với học viên Cao học, Nghiên cứu sinh sẽ đóng tại phòng Đào tạo SĐH khi làm thủ tục nhập học.
  
       - Học viên nào có thắc mắc về việc đóng học phí vui lòng email đến  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc điện thoại: (028) 38647256 ext: 5144 (gặp thầy Vũ) để được hỗ trợ.    

Trân trọng thông báo ./.

 

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 14/08/2020          

Hướng dẫn đóng học phí tạm thu nhập học qua ngân hàng OCB dành cho khóa 2020 mới trúng tuyển

Phòng Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến các học viên mới trúng tuyển khóa 2020 đợt 1 về việc Đóng học phí tạm thu nhập học đầu khóa qua Ngân hàng OCB như sau:

          + Cách thức đóng học phí (đóng học phí trực tiếp bằng tiền mặt vào tài khoản trường): Học viên đến phòng giao dịch NH OCB (chi nhánh đường Lý Thường Kiệt, gần cổng chính trường Đại học Bách Khoa) và yêu cầu "đóng học phí tạm thu nhập học Sau đại học khóa mới", sau đó cung cấp thông tin Mã số học viên để ngân hàng thu học phí tạm thu;

          + Thời gian đóng: từ ngày 17/08/2020 đến 25/08/2020.
         
          + Số tiền tạm thu học phí in trên giấy báo trúng tuyển.

          + Thời gian làm thủ tục nhập học: từ ngày 17/08/2020 đến 25/08/2020 tại phòng Đào tạo SĐH trong giờ hành chính.

Lưu
ý:

        -
Học viên nào xin tạm dừng học thì chỉ đóng lệ phí nhập học tại phòng Đào tạo SĐH, không nên đóng học phí tạm thu nhập học khóa mới.

       - Do học viên 
đóng học phí trực tiếp vào tài khoản trường, nên cần kiểm tra lại trên biên nhận của ngân hàng phải đảm bảo thông tin "Người thụ hưởng" chính xác là: Trường Đại học Bách Khoa.

        - Cầm theo biên nhận đã đóng học phí tạm thu học phí qua OCB khi làm thủ tục nhập học để kiểm tra khi cần. 

        - Lệ phí nhập học 260.000 đồng đối với học viên Cao học, Nghiên cứu sinh sẽ đóng tại phòng Đào tạo SĐH khi làm thủ tục nhập học.
  
       - Học viên nào có thắc mắc về việc đóng học phí vui lòng email đến  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc điện thoại: (028) 38647256 ext: 5144 (gặp thầy Vũ) để được hỗ trợ.    

Trân trọng thông báo ./.

 

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012