Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 25/01/2013          

Thông báo v/v nghỉ Tết Âm Lịch

Phòng Đào tạo Sau đại học xin trân trọng thông báo v/v nghỉ tết âm lịch của các lớp như sau:
 
+ Lớp cao học: nghỉ từ ngày 28/01/2013 -> 17/02/2013 (tuần 3, 4, 5 theo TKB) và bắt đầu học lại vào tuần 6 (18/02/2013)
 
+ Lớp ôn tập, bổ túc kiến thức, chuyển đổi các ngành: nghỉ từ 01/02/2013 -> 17/02/2013
 
Xin trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 25/01/2013          

Thông báo v/v nghỉ Tết Âm Lịch

Phòng Đào tạo Sau đại học xin trân trọng thông báo v/v nghỉ tết âm lịch của các lớp như sau:
 
+ Lớp cao học: nghỉ từ ngày 28/01/2013 -> 17/02/2013 (tuần 3, 4, 5 theo TKB) và bắt đầu học lại vào tuần 6 (18/02/2013)
 
+ Lớp ôn tập, bổ túc kiến thức, chuyển đổi các ngành: nghỉ từ 01/02/2013 -> 17/02/2013
 
Xin trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012