Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 13/12/2018          

Thông báo gia hạn thời gian đóng học phí HK1/2018 - 2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí HK1/2018 - 2019 đợt cuối cho các Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh và Bồi dưỡng như sau:

  • Do hệ thống đóng tiền học phí BKPay bảo trì đột xuất nên phòng Đào tạo SĐH gia hạn thời gian đóng học phí HK1/2018 - 2019 đợt cuối sẽ đến hết ngày 21/12/2018. 
       
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 13/12/2018          

Thông báo gia hạn thời gian đóng học phí HK1/2018 - 2019

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc gia hạn thời gian đóng học phí HK1/2018 - 2019 đợt cuối cho các Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh và Bồi dưỡng như sau:

  • Do hệ thống đóng tiền học phí BKPay bảo trì đột xuất nên phòng Đào tạo SĐH gia hạn thời gian đóng học phí HK1/2018 - 2019 đợt cuối sẽ đến hết ngày 21/12/2018. 
       
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012