Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 01/08/2018          

Lịch thu học phí HK3/2017-2018 lần 2

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của HK3/2017-2018 lần 2, như sau: 

Bắt đầu thu học phí từ ngày 03/08/2018 đến 15/08/2018. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí qua NH OCB dành cho các khóa  2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và các NCS (trừ khóa 2013) xem tại đây >>>

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí
 
qua NH OCB dành cho khóa 2013 và NCS khóa 2013, xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH (gặp thầy Vũ) để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: (028) 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Lưu ý:
         
          - Học viên vui lòng không đóng học phí HK3/2017-2018 thông qua ví MoMo vì sẽ không được cập nhật trong hệ thống BKPay
.
        
        
- Học viên đã đóng học phí HK3/2017-2018 thông qua BKPay nếu có nhu cầu lây biên lai học phí thì sẽ có thông báo lịch lấy biên trong website phòng Đào tạo SĐH  (dự kiến bắt đầu lấy biên lai học phí từ giữa tháng 8/2018 tại phòng Kế Hoạch Tài Chính).

   
    - Học viên vui lòng kiểm tra số tiền học phí phải đóng hiện trên trang Cá nhân và hệ thống BKPay có giống nhau không. Nếu có sự khác biệt thì vui lòng liên hệ thầy Vũ để kiểm tra.
             
        - Học viên đang bị khóa tài khoản sau khi hoàn thành học phí còn thiếu thì vài ngày sau tài khoản sẽ được mở lại.
 

        - Sau khi đóng học phí thì khoảng vài ngày thì học phí sẽ được cập nhật lên trang cá nhân. Học viên có thể login vào BKPay và xem dòng học phí nào mà mình thanh toán đã chuyển qua "Đã thu" là bạn đã hoàn tất việc đóng học phí của mình.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>

        - Để xem qui định học phí năm học 2017 - 2018 nhấp vào đây >>>>

       - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, không được công nhận kết quả luận văn, không được gia hạn luận văn và không được công nhận kết quả thi cuối kỳ cho đến khi hoàn thành học phí.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 01/08/2018          

Lịch thu học phí HK3/2017-2018 lần 2

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của HK3/2017-2018 lần 2, như sau: 

Bắt đầu thu học phí từ ngày 03/08/2018 đến 15/08/2018. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí qua NH OCB dành cho các khóa  2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và các NCS (trừ khóa 2013) xem tại đây >>>

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí
 
qua NH OCB dành cho khóa 2013 và NCS khóa 2013, xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH (gặp thầy Vũ) để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: (028) 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Lưu ý:
         
          - Học viên vui lòng không đóng học phí HK3/2017-2018 thông qua ví MoMo vì sẽ không được cập nhật trong hệ thống BKPay
.
        
        
- Học viên đã đóng học phí HK3/2017-2018 thông qua BKPay nếu có nhu cầu lây biên lai học phí thì sẽ có thông báo lịch lấy biên trong website phòng Đào tạo SĐH  (dự kiến bắt đầu lấy biên lai học phí từ giữa tháng 8/2018 tại phòng Kế Hoạch Tài Chính).

   
    - Học viên vui lòng kiểm tra số tiền học phí phải đóng hiện trên trang Cá nhân và hệ thống BKPay có giống nhau không. Nếu có sự khác biệt thì vui lòng liên hệ thầy Vũ để kiểm tra.
             
        - Học viên đang bị khóa tài khoản sau khi hoàn thành học phí còn thiếu thì vài ngày sau tài khoản sẽ được mở lại.
 

        - Sau khi đóng học phí thì khoảng vài ngày thì học phí sẽ được cập nhật lên trang cá nhân. Học viên có thể login vào BKPay và xem dòng học phí nào mà mình thanh toán đã chuyển qua "Đã thu" là bạn đã hoàn tất việc đóng học phí của mình.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>

        - Để xem qui định học phí năm học 2017 - 2018 nhấp vào đây >>>>

       - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, không được công nhận kết quả luận văn, không được gia hạn luận văn và không được công nhận kết quả thi cuối kỳ cho đến khi hoàn thành học phí.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012