Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 18/01/2018          

Thông báo nhận biên lai học phí HK1/2017-2018 lần 3 (dành cho các học viên đã đóng từ ngày 01/01/2018 đến nay)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lai của các Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh và Bồi dưỡng đã đóng học phí HK1/2017-2018 thông qua hệ thống BKPay từ ngày 01/01/2018 đến nay như sau:

 

  • Thời gian: từ ngày 19/01/2018 đến 02/02/2018;
  • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, nhà A4 - gặp anh Bách;
  • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00.
Lưu ý:
        - Các học viên đã đóng học phí thông qua hệ thống BKPay trong năm 2017 thì phòng KHTC sẽ không cấp biên lai nữa. 
        - Học viên không bắt buộc phải nhận biên lai học phí nếu không có nhu cầu;
        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên để kiểm tra khi nhận;
        - Học viên phải đến phòng Kế hoạch Tài chính để lấy biên lai học phí trong thời hạn nêu trên. Sau thời hạn nêu trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí nữa. Các học viên đợi thông báo nhận biên lai học phí mới sau tết âm lịch 2018.
       
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 18/01/2018          

Thông báo nhận biên lai học phí HK1/2017-2018 lần 3 (dành cho các học viên đã đóng từ ngày 01/01/2018 đến nay)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lai của các Học viên Cao học, Nghiên cứu sinh và Bồi dưỡng đã đóng học phí HK1/2017-2018 thông qua hệ thống BKPay từ ngày 01/01/2018 đến nay như sau:

 

  • Thời gian: từ ngày 19/01/2018 đến 02/02/2018;
  • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, nhà A4 - gặp anh Bách;
  • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00.
Lưu ý:
        - Các học viên đã đóng học phí thông qua hệ thống BKPay trong năm 2017 thì phòng KHTC sẽ không cấp biên lai nữa. 
        - Học viên không bắt buộc phải nhận biên lai học phí nếu không có nhu cầu;
        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên để kiểm tra khi nhận;
        - Học viên phải đến phòng Kế hoạch Tài chính để lấy biên lai học phí trong thời hạn nêu trên. Sau thời hạn nêu trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí nữa. Các học viên đợi thông báo nhận biên lai học phí mới sau tết âm lịch 2018.
       
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012