Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 12/01/2018          

Gia hạn thời gian thu học phí HK1/2017-2018 lần cuối

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của HK1/2017-2018 lần cuối, như sau: 

Bắt đầu thu học phí từ ngày 12/01/2018 đến 06/02/2018. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí qua NH OCB dành cho các khóa  2014, 2015, 2016, 2017 và các NCS (trừ khóa 2013) xem tại đây >>>

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí
 
qua NH OCB dành cho khóa 2013 và NCS khóa 2013, xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH (gặp thầy Vũ) để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: (028) 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Lưu ý:

        
- Học viên đã đóng học phí HK1/2017-2018 thông qua BKPay bắt đầu từ ngày 01/01/2018, nếu học viên có nhu cầu lấy biên lai học phí thì sau 1 tuần kể từ ngày đóng thì xuống phòng Kế Hoạch Tài Chính nhà A4 gặp anh Bách để lấy. Thời gian lấy biên lai học phí từ ngày 22/01/2018 đến 07/02/2018. Sau thời hạn trên phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp nữa. Điện thoại anh Bách phòng KHTC: (028) 38647256  ext: 5252

   
    - Học viên vui lòng kiểm tra số tiền học phí phải đóng hiện trên trang Cá nhân và hệ thống BKPay có giống nhau không. Nếu có sự khác biệt thì vui lòng liên hệ thầy Vũ để kiểm tra.
             
        - Học viên đang bị khóa tài khoản sau khi hoàn thành học phí còn thiếu thì vài ngày sau tài khoản sẽ được mở lại.
 

        - Sau khi đóng học phí thì khoảng vài ngày thì học phí sẽ được cập nhật lên trang cá nhân. Học viên có thể login vào BKPay và xem dòng học phí nào mà mình thanh toán đã chuyển qua "Đã thu" là bạn đã hoàn tất việc đóng học phí của mình.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>

        - Để xem qui định học phí năm học 2017 - 2018 nhấp vào đây >>>>

       - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, không được công nhận kết quả luận văn, không được gia hạn luận văn và không được công nhận kết quả thi cuối kỳ cho đến khi hoàn thành học phí.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 12/01/2018          

Gia hạn thời gian thu học phí HK1/2017-2018 lần cuối

Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo đến các học viên về lịch thu học phí của HK1/2017-2018 lần cuối, như sau: 

Bắt đầu thu học phí từ ngày 12/01/2018 đến 06/02/2018. Các học viên vui lòng đăng nhập vào trang website cá nhân của mình và vào mục "Kết quả học phí" để xem số tiền học phí phải đóng của mình.

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí qua NH OCB dành cho các khóa  2014, 2015, 2016, 2017 và các NCS (trừ khóa 2013) xem tại đây >>>

Hướng dẫn chi tiết cách thức đóng học phí
 
qua NH OCB dành cho khóa 2013 và NCS khóa 2013, xem tại đây >>>

Các học viên nào có sai sót về học phí vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH (gặp thầy Vũ) để kiểm tra và giải quyết. Số điện thoại: (028) 38647256 ext: 5262, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

Lưu ý:

        
- Học viên đã đóng học phí HK1/2017-2018 thông qua BKPay bắt đầu từ ngày 01/01/2018, nếu học viên có nhu cầu lấy biên lai học phí thì sau 1 tuần kể từ ngày đóng thì xuống phòng Kế Hoạch Tài Chính nhà A4 gặp anh Bách để lấy. Thời gian lấy biên lai học phí từ ngày 22/01/2018 đến 07/02/2018. Sau thời hạn trên phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp nữa. Điện thoại anh Bách phòng KHTC: (028) 38647256  ext: 5252

   
    - Học viên vui lòng kiểm tra số tiền học phí phải đóng hiện trên trang Cá nhân và hệ thống BKPay có giống nhau không. Nếu có sự khác biệt thì vui lòng liên hệ thầy Vũ để kiểm tra.
             
        - Học viên đang bị khóa tài khoản sau khi hoàn thành học phí còn thiếu thì vài ngày sau tài khoản sẽ được mở lại.
 

        - Sau khi đóng học phí thì khoảng vài ngày thì học phí sẽ được cập nhật lên trang cá nhân. Học viên có thể login vào BKPay và xem dòng học phí nào mà mình thanh toán đã chuyển qua "Đã thu" là bạn đã hoàn tất việc đóng học phí của mình.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Để xem số tín chỉ môn học nhấp vào đây >>>>

        - Để xem qui định học phí năm học 2017 - 2018 nhấp vào đây >>>>

       - Các học viên nào không hoàn thành học phí sẽ bị cảnh cáo học vụ, không được công nhận kết quả luận văn, không được gia hạn luận văn và không được công nhận kết quả thi cuối kỳ cho đến khi hoàn thành học phí.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012