Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 21/08/2017          

Thông báo nhận biên lai học phí HK hè 2017 các môn học Kiến Thức Bổ Sung và HK2/2016 - 2017 (mới điều chỉnh)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lai học phí của các Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh đã đóng học phí HK Hè 2017 (dành cho các môn học thuộc khối Kiến Thức Bổ Sung) và HK2/2016 - 2017 (các môn học thuộc khối kiến thức bắt buộc, tự chọn, đề cương, luận văn và học phí của NCS) đã đóng học phí thông qua hệ thống BKPay như sau:

 

  • Thời gian: từ ngày 22/08/2017 đến 15/09/2017;
  • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, nhà A4 - gặp anh Bách;
  • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00.
Lưu ý:
        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên để kiểm tra khi nhận;
       
        - Học viên phải đến phòng Kế hoạch Tài chính để lấy biên lai học phí trong thời hạn nêu trên. Sau thời hạn nêu trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí nữa.

        - Biên lai đóng học phí Tạm thu nhập học của khóa 2017 sẽ có thông báo nhận biên lai sau. Chỉ trừ trường hợp khóa 2017 có đóng học phí học kỳ hè 2017 thông qua hệ thống BKPay bắt đầu đóng từ ngày 01/07/2017 đến nay thì lên phòng Kế Hoạch Tài Chính nhận biên lai theo thời hạn trên.
       
Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 21/08/2017          

Thông báo nhận biên lai học phí HK hè 2017 các môn học Kiến Thức Bổ Sung và HK2/2016 - 2017 (mới điều chỉnh)

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về việc nhận biên lai học phí của các Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh đã đóng học phí HK Hè 2017 (dành cho các môn học thuộc khối Kiến Thức Bổ Sung) và HK2/2016 - 2017 (các môn học thuộc khối kiến thức bắt buộc, tự chọn, đề cương, luận văn và học phí của NCS) đã đóng học phí thông qua hệ thống BKPay như sau:

 

  • Thời gian: từ ngày 22/08/2017 đến 15/09/2017;
  • Địa điểm: tại phòng Kế Hoạch Tài Chính, nhà A4 - gặp anh Bách;
  • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 13h30 đến 16h00.
Lưu ý:
        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên để kiểm tra khi nhận;
       
        - Học viên phải đến phòng Kế hoạch Tài chính để lấy biên lai học phí trong thời hạn nêu trên. Sau thời hạn nêu trên thì phòng Kế Hoạch Tài Chính sẽ không cấp biên lai học phí nữa.

        - Biên lai đóng học phí Tạm thu nhập học của khóa 2017 sẽ có thông báo nhận biên lai sau. Chỉ trừ trường hợp khóa 2017 có đóng học phí học kỳ hè 2017 thông qua hệ thống BKPay bắt đầu đóng từ ngày 01/07/2017 đến nay thì lên phòng Kế Hoạch Tài Chính nhận biên lai theo thời hạn trên.
       
Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012