Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 10/12/2016          

Kết thúc thu học phí HK1/2016-2017 của học viên học ở Lâm Đồng

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo đến các học viên về việc đã kết thúc thời gian thu học phí của HK1/2016-2017 dành cho các học viên đang theo học tại Lâm Đồng. Phòng Đào tạo SĐH đang xử lý và cập nhật học phí HK1/2016-2017 lần cuối và tiến hành in biên lai học phí.

Bắt đầu từ ngày 12/12/2016, các học viên vui lòng không thanh toán học phí HK1/2016-2017 qua ngân hàng Agribank để tránh trường hợp học phí không được cập nhật và không lấy biên lai học phí được.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 10/12/2016          

Kết thúc thu học phí HK1/2016-2017 của học viên học ở Lâm Đồng

Phòng Đào tạo SĐH xin thông báo đến các học viên về việc đã kết thúc thời gian thu học phí của HK1/2016-2017 dành cho các học viên đang theo học tại Lâm Đồng. Phòng Đào tạo SĐH đang xử lý và cập nhật học phí HK1/2016-2017 lần cuối và tiến hành in biên lai học phí.

Bắt đầu từ ngày 12/12/2016, các học viên vui lòng không thanh toán học phí HK1/2016-2017 qua ngân hàng Agribank để tránh trường hợp học phí không được cập nhật và không lấy biên lai học phí được.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012