Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 27/08/2015          

Thông báo nhận biên lai học phí dành cho khóa 2015 đã đóng học phí tạm thu HK1/2015-2016

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc nhận biên lai của các học viên Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 2015 đã làm thủ tục nhập học và đã đóng học phí tạm thu học phí HK1/2015-2016 khi làm thủ tục nhập học tại trường đại học Bách Khoa như sau:
  • Thời gian: từ ngày 28/08/2015 đến 30/09/2015
  • Địa điểm: tại phòng Đào tạo SĐH
  • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, trưa từ 14h00 đến 16h30, tối từ 17h00 đến 18h30
Lưu ý:
        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên  chứng minh nhân dân để kiểm tra khi nhận. Đặc biệt không cho nhận dùm biên lai học phí.
         - Nếu các học viên khóa 2015 nếu có đóng thêm học phí các môn học Kiến thức bổ sung của trong học kỳ hè 2015 thì sẽ có thông báo lấy biên lai học phí sau.
         - Các học viên nào làm thủ tục nhập học trễ hoặc đóng học phí tạm thu HK1/2015-2016 không thông qua ngân hàng OCB thì vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để kiểm tra và xử lý nếu như muốn lấy biên lai học phí.

Trân trọng thông báo ./.

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 27/08/2015          

Thông báo nhận biên lai học phí dành cho khóa 2015 đã đóng học phí tạm thu HK1/2015-2016

Phòng Đào tạo SĐH thông báo về việc nhận biên lai của các học viên Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 2015 đã làm thủ tục nhập học và đã đóng học phí tạm thu học phí HK1/2015-2016 khi làm thủ tục nhập học tại trường đại học Bách Khoa như sau:
  • Thời gian: từ ngày 28/08/2015 đến 30/09/2015
  • Địa điểm: tại phòng Đào tạo SĐH
  • Giờ nhận biên lai học phí: từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8h00 đến 11h00, trưa từ 14h00 đến 16h30, tối từ 17h00 đến 18h30
Lưu ý:
        - Khi đi lấy biên lai học phí thì học viên vui lòng cầm theo thẻ học viên  chứng minh nhân dân để kiểm tra khi nhận. Đặc biệt không cho nhận dùm biên lai học phí.
         - Nếu các học viên khóa 2015 nếu có đóng thêm học phí các môn học Kiến thức bổ sung của trong học kỳ hè 2015 thì sẽ có thông báo lấy biên lai học phí sau.
         - Các học viên nào làm thủ tục nhập học trễ hoặc đóng học phí tạm thu HK1/2015-2016 không thông qua ngân hàng OCB thì vui lòng liên hệ phòng Đào tạo SĐH để kiểm tra và xử lý nếu như muốn lấy biên lai học phí.

Trân trọng thông báo ./.

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012