Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 15/11/2012          

Thông báo dời phòng học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao ngày 15/11/2012 sang Hội trường A4

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh chị học viên và Nghiên cứu sinh có đăng ký môn Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao trong HK1/2012-2013 vào ngày học 15/11/2012 (tuần 13, thứ 5) từ 16:00-19:00 sẽ học tại Hội trường A4.

Tuần 14,15: địa điểm học như cũ (Hội trường B4).

Mong các Anh/Chị thông cảm!

Thông tin cần biết

Xem tất cả

Ngày 15/11/2012          

Thông báo dời phòng học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao ngày 15/11/2012 sang Hội trường A4

Phòng Đào tạo SĐH thông báo đến các Anh chị học viên và Nghiên cứu sinh có đăng ký môn Phương pháp nghiên cứu khoa học nâng cao trong HK1/2012-2013 vào ngày học 15/11/2012 (tuần 13, thứ 5) từ 16:00-19:00 sẽ học tại Hội trường A4.

Tuần 14,15: địa điểm học như cũ (Hội trường B4).

Mong các Anh/Chị thông cảm!

© Bản quyền của Phòng đào tạo Sau đại học - Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM 2012